Hiển thị 1–12 của 288 kết quả

Tủ ấm phòng thí nghiệm

Tủ ấm phòng thí nghiệm là một thiết bị được sử dụng để phát triển và duy trì nuôi cấy vi sinh vật hoặc nuôi cấy tế bào. Nó duy trì nhiệt độ, độ ẩm tối ưu và các điều kiện khác như hàm lượng CO2 và oxy của khí quyển bên trong. Tủ rất cần thiết cho nhiều công việc thí nghiệm trong sinh học tế bào, vi sinh học và sinh học phân tử. Và được sử dụng để nuôi cấy cả tế bào vi khuẩn và sinh vật nhân chuẩn .

Một tủ ấm phòng thí nghiệm bao gồm một buồng có nhiệt độ được điều chỉnh. Một số lồng ấp cũng điều chỉnh độ ẩm, thành phần khí hoặc thông gió trong buồng đó.

⇒THIẾT BỊ KHOA HỌC KĨ THUẬT⇐

(SĐT/ZALO)

0339229221

Thiết bị khoa học kĩ thuật

PURICELL LOW 250 NOVAPRO Tủ ấm 245 lít

Thiết bị khoa học kĩ thuật

PURICELL LOW 150 NOVAPRO Tủ ấm 150 lít

Thiết bị khoa học kĩ thuật

PURICELL 150 NOVAPRO Tủ ấm 150 lít

Thiết bị khoa học kĩ thuật

FTC 120 VELP Tủ ấm lạnh 109 lít

Thiết bị khoa học kĩ thuật

FOC 102I VELP Tủ ấm lạnh 109 lít

Thiết bị khoa học kĩ thuật

FOC 102E VELP Tủ ấm lạnh 109 lít

Thiết bị khoa học kĩ thuật

FOC 200E VELP Tủ ấm lạnh 169 lít

Thiết bị khoa học kĩ thuật

FOC 200I VELP Tủ ấm lạnh 169 lít

Thiết bị khoa học kĩ thuật

FOC 200IL VELP Tủ ấm lạnh 169 lít

oalah begitu pak