Hiển thị 1–12 của 15 kết quả

Thiết bị bảo quản - làm lạnh

Hộp bảo quản vacxin BTB-L20 Biobase (20 lít)

Thiết bị bảo quản - làm lạnh

Hộp bảo quản vacxin BTB-L55 Biobase (55lít)

Thiết bị bảo quản - làm lạnh

Hộp bảo quản vacxin BTB-L65 Biobase (65lít)

Thiết bị bảo quản - làm lạnh

Hộp bảo quản vacxin BTB-L85 Biobase (85lít)

Thiết bị bảo quản - làm lạnh

Phích đựng vắc xin BTB-L15 Biobase (15 lít)

Thiết bị bảo quản - làm lạnh

Phích đựng vắc xin BTB-L33 Biobase (33lít)

Thiết bị bảo quản - làm lạnh

Phích đựng vắc xin BTB-L8 Biobase (8 lít)

Thiết bị bảo quản - làm lạnh

Thùng bảo quản lạnh LCX-12L Biobase (12 lít)

Thiết bị bảo quản - làm lạnh

Thùng bảo quản lạnh LCX-17L Biobase (17 lít)

Thiết bị bảo quản - làm lạnh

Thùng bảo quản lạnh LCX-20L Biobase (20 lít)

Thiết bị bảo quản - làm lạnh

Thùng bảo quản lạnh LCX-54L Biobase (54 lít)