Hiển thị tất cả 10 kết quả

Thiết bị khoa học kĩ thuật

Tủ cấy vi sinh đơn SW-CJ-1B Sugold

Thiết bị khoa học kĩ thuật

Tủ cấy vi sinh đơn BYKG-XII BIOBASE

Thiết bị khoa học kĩ thuật

Tủ cấy vi sinh đơn BYKG-X BIOBASE

Thiết bị khoa học kĩ thuật

Tủ cấy vi sinh đơn BYKG-IX BIOBASE

Thiết bị khoa học kĩ thuật

Tủ cấy vi sinh đơn BBS-V700 BIOBASE

Thiết bị khoa học kĩ thuật

Tủ cấy vi sinh đơn BYKG-VIII BIOBASE

Thiết bị khoa học kĩ thuật

Tủ cấy vi sinh đơn BBS-V600 BIOBASE

Thiết bị khoa học kĩ thuật

Tủ cấy vi sinh đơn BYKG-VII BIOBASE

Thiết bị khoa học kĩ thuật

Tủ cấy vi sinh đơn BBS-V500 BIOBASE

Thiết bị khoa học kĩ thuật

Tủ cấy vi sinh đơn BKCB-800P BIOBASE