Hiển thị tất cả 3 kết quả

Thiết bị bảo quản - làm lạnh

BDF-25H226 BIOBASE Tủ đông 226 lít

Thiết bị bảo quản - làm lạnh

Tủ đông LFS2000 LKLAB (1040 lít, 2 cửa)

Thiết bị bảo quản - làm lạnh

Tủ đông LFS1000 LKLAB (560 lít, 1 cửa)

oalah begitu pak